MATRÍCULA NOU ALUMNAT (alumnat que comença un nou cicle al CIFP Pau Casesnoves)

  • LLISTES PROVISIONALS DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES – dia 11 de juliol de 2022
  • Presentació de reclamacions, rectificacions i revisions 11, 12 i 13 de juliol de 2022
  • LLISTES DEFINITIVES D’ADMESOS I EN ESPERA – dia 20 de juliol de 2022
  • MATRÍCULA NOU ALUMNAT CURS 22/23 – els dies 20, 21 i 22 de juliol. Ha de lliurar la documentació presencialment a la consergeria del CIFP Pau Casesnoves  de 8.00 hores a 13.00 hores. ENLLAÇ A LES INTRUCCIONS I DOCUMENTACIÓ A LLIURAR.

SI LA PERSONA ADMESA NO FORMALITZA LA MATRÍCULA EN EL PERÍODE ESTABLERT QUEDA FORA DEL PROCÉS D’ADMISSIÓ ALS CICLES FORMATIUS

ALUMNAT DEL CENTRE QUE REPETEIX CURS O BÉ PROMOCIONA A SEGON CURS

  • L’alumnat que repeteix curs o bé promociona a segon curs ha de formalitzar la matrícula el 4 i 5 de juliol (ambdós inclosos) en línia a través del vostre compte del GESTIB. Horari de secretaria : de 8:00 hores a 14:00 hores, de dilluns a divendres. Telèfon de contacte 971 881710 / 971 881711.