MATRÍCULA NOU ALUMNAT (alumnat que comença un nou cicle al CIFP Pau Casesnoves)

  • LLISTES PROVISIONALS DE PERSONES ADMESES – dia 14 de setembre
  • LLISTES DEFINITIVES D’ADMESOS I EXCLOSOS – dia 22 de setembre
  • MATRÍCULA NOU ALUMNAT CURS 21/22 – els dies 22 i 23 de setembre ha de lliurar la documentació presencialment a la consergeria del CIFP Pau Casesnoves (alumnes que s’incorporen al centre per cursar un nou cicle). ENLLAÇ A LES INTRUCCIONS I DOCUMENTACIÓ A LLIURAR.

ALUMNAT DEL CENTRE QUE REPETEIX CURS O BÉ PROMOCIONA A SEGON CURS

  • L’alumnat que repeteix curs o bé promociona a segon curs I QUE NO VA FER LA MATRÍCULA PEL JULIOL ha de formalitzar la matrícula DEL 1 al 10 de Setembre (ambdós inclosos) presencialment al centre educatiu.en línia a través del vostre compte del GESTIB. Horari de secretaria : de 8:00 hores a 14:00 hores, de dilluns a divendres. Telèfon de contacte 971 881710 / 971 881711.