ADMISSIÓ I MATRÍCULA CURS 23-24

FP PRESENCIAL 

nou alumnat curs 23/24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FP INTENSIVA

nou alumnat curs 23/24

 

 

 

 

 

 

ALUMNAT DEL CENTRE QUE

REPETEIX CURS O PROMOCIONA A SEGON CURS

 

 

 

 

 

PRESENCIAL

LA MATRÍCULA ES FARÀ TELEMÀTICAMENT TRAVÉS DEL GESTIB ELS DIES 10, 11 I 12 DE JULIOL. Trobareu tota la informació al següent enllaç:

PROCÉS DE MATRÍCULA PER L’ALUMNAT DEL CENTRE QUE REPETEIX O PROMOCIONA

DISTANCIA / FP VIRTUAL

Heu de fer el procès d’inscripció de l’1 al 15 de Setembre. El sistema ja te en compte si sou alumnes preferents (heu aprovat més del 40%) o no.

Enllaç a admissió de FP virtual

FP VIRTUAL 

nou alumnat curs 23/24

(abans distància)

  

 

De l’1 al 15 de setembre hi haurà el procés d’admissió als cicles en la modalitat virtual. En aquesta pàgina web publicarem tota la informació.

CURSOS ESPECIALITZACIÓ

nou alumnat curs 23/24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mes de setembre hi haurà el procés d’admissió als cursos d’especialització. Del 6 al 20 de setembre presentació de les sol·licituds d’admissió preferentment mitjançant el tràmit telemàtic, al qual es pot accedir des de la pàgina web de Formació Professional de la Direcció General de Formació Professional i Formació Permanent del Professorat.

Recorda que en el CIFP Pau Casesnoves impartim els CE següents:

La sol·licitud d’admissió es pot formalitzar en paper amb caràcter excepcional. La persona interessada ha de sol·licitar cita prèvia al centre educatiu per poder lliurar presencialment la sol·licitud d’admissió i la documentació. 

MOLT IMPORTANT: si es realitza el tràmit telemàtic d’admissió mitjançant el sistema sense autenticar, l’usuari ha d’acudir al centre educatiu per validar la sol·licitud telemàtica. És a dir, ha de sol·licitar cita prèvia al centre educatiu per poder lliurar presencialment la sol·licitud d’admissió telemàtica i la documentació. També les pot trametre al correu electrònic al correu admissio@paucasesnovescifp.cat dins els terminis establerts.

NOVETAT: segons marca el Reial decret 659/2023, de 18 de juliol, pel qual es desenvolupa l’ordenació
del Sistema de Formació Professional. Les persones interessades en cursar un CE, tot i no complir els requisits d’admissió, poden fer la sol·licitud d’admissió per si al final del procés hi ha places disponibles que han quedat vacants.