FP PRESENCIAL

FP INTENSIVA (dual)

CURSOS ESPECIALITZACIÓ

nou alumnat 

CURS 24-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ª FASE

Llistes provisionals sol·licitants: 8 de juliol de 2024

Llistes DEFINITIVES: 17 de juliol DE 2024

 • GRAU BÀSIC – TMV 11
  • TMV11 GB Títol professional bàsic en Manteniment de vehicles – llista espera TMV11
 • GRAU MITJÀ
  • ELE22 GM Tècnic en Instal·lacions de telecomunicacions 
  • ELE21 GM Tècnic en Instal·lacions elèctriques i automàtiques
  • ADG21 GM Tècnic en Gestió administrativa – llista espera ADG21
  • IFC21 GM Tècnic en Sistemes microinformàtics i xarxes – llista espera IFC21
  • TMV22 GM Tècnic en Electromecànica de vehicles automòbils (PRESENCIAL) – llista espera TMV22
  • TMV22 GM Tècnic en Electromecànica de vehicles automòbils (DUAL)
 • GRAU SUPERIOR
  • ADG32 GS Tècnic superior en Administració i finances – llista espera ADG32
  • ELE31 GS Tècnic superior en Sistemes electrotècnics i automatitzats
  • ENA33 GS Tècnic superior en Energies Renovables
  • IFC31 GS Tècnic superior en Administració de sistemes informàtics en xarxa 
  • IFC32 GS Tècnic superior en Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma – llista espera IFC32
  • IFC33 GS Tècnic superior en Desenvolupament d’aplicacions Web – llista espera IFC33
  • TMV31 GS Tècnic superior en Automoció – llista espera TMV31
 • CURSOS ESPECIALITZACIÓ
  • IFC42 – CE en Intel·ligència artificial i Big Data
  • IFC43 – Desenvolupament de Videojocs i Realitat Virtual

MATRÍCULA: 17, 18 i 19 de juliol DE 2024

 1. Totes les persones que hagin estat admeses a les llistes definitives del 17 de juliol han de formalitzar la MATRÍCULA els dies 17, 18 i 19 de Juliol al centre de 8:00 hores a 13:00 hores.
 2. Els alumnes admesos a GB han de presentar el document d’incorporació a GB en el moment de formalitzar la matrícula.
 3. Si la persona admesa NO formalitza la matrícula en el període establert, queda fora del procés d’admissió al cicles formatius. IMPORTANT!!! TAMBÉ PERD EL DRET DE CONTINUAR EN LA LLISTA D’ESPERA DE LA SEVA 1a OPCIÓ

DOCUMENTACIÓ A LLIURAR PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA AL CENTRE