FP PRESENCIAL

FP INTENSIVA (dual)

nou alumnat 

CURS 23-24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ª FASE

Llistes DEFINITIVES: 19 de juliol

MATRÍCULA: 19, 20 i 21 de juliol

  1. Totes les persones que hagin estat admeses a les llistes definitives del 19 de juliol han de formalitzar la MATRÍCULA els dies 19, 20 i 21 de Juliol al centre de 8:00 hores a 13:00 hores.
  2. Els alumnes admesos a GB han de presentar el document d’incorporació a GB en el moment de formalitzar la matrícula.
  3. Si la persona admesa no formalitza la matrícula en el període establert, queda fora del procés d’admissió al cicles formatius. IMPORTANT!!! TAMBÉ PERD EL DRET DE CONTINUAR EN LA LLISTA D’ESPERA DE LA SEVA 1a OPCIÓ

DOCUMENTACIÓ A LLIURAR PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA AL CENTRE

Llistes provisionals sol·licitants: 10 de juliol