administració

GESTIó administrativa

Cicle Formatiu de Grau Mitjà

administració i finances

Cicle Formatiu de Grau Superior

aSSISTÈNCIA A LA DIRECCIÓ

Cicle Formatiu de Grau Superior

electricitat i electrònica

instal·lacions elèctriques i auTomÀtiques

Cicle Formatiu de Grau Mitjà

energies renovables

Cicle Formatiu de Grau Superior

sistemes electrotècnics i automatizats

Cicle Formatiu de Grau Superior

informàtica

sistemes microinformàtics i xarxes

Cicle Formatiu de Grau Mitjà

adminstració de sistemes informàtics en xarxa

Cicle Formatiu de Grau Superior

desenvolupament d'aplicacions web

Cicle Formatiu de Grau Superior
Presencial/distància

desenvolupament d'aplicacions multiplataforma

Cicle Formatiu de Grau Superior
Presencial/distància

intel·ligència artificial i big data

Curs d'Especialització de Formació Professional

VIDEOJOCS I REALITAT VIRTUAL

Curs d'Especialització de Formació Professional

TRANSPORT i manteniment de vehicles

manteniment de vehicles

Formació Professional Bàsica

electromecànica de vehicles automòbils

Cicle Formatiu de Grau Mitjà

Automoció

Cicle Formatiu de Grau Superior

formació i orientació laboral

orientació

LLENGÜES ESTRANGERES