administració

GESTIó administrativa

Cicle Formatiu de Grau Mitjà

administració i finances

Cicle Formatiu de Grau Superior

electricitat i electrònica

instal·lacions elèctriques i auTomÀtiques

Cicle Formatiu de Grau Mitjà

energies renovables

Cicle Formatiu de Grau Superior

sistemes electrotècnics i automatizats

Cicle Formatiu de Grau Superior

informàtica

sistemes microinformàtics i xarxes

Cicle Formatiu de Grau Mitjà

adminstració de sistemes informàtics en xarxa

Cicle Formatiu de Grau Superior

desenvolupament d'aplicacions web

Cicle Formatiu de Grau Superior

desenvolupament d'aplicacions multiplataforma

Cicle Formatiu de Grau Superior

TRANSPORT i manteniment de vehicles

manteniment de vehicles

Formació Professional Bàsica

electromecànica de vehicles automòbils

Cicle Formatiu de Grau Mitjà

Automoció

Cicle Formatiu de Grau Superior

formació i orientació laboral

orientació

Professors

Anglés

Professors