• Grau Bàsic
  • Manteniment de vehicles
   • P1M – Hector Cantos – CTH@paucasesnovescifp.cat
   • P2M – Llorenç Quetglas Massanet – QML@paucasesnovescifp.cat
 • Grau Mitjà
  • Gestió administrativa
   • M1A1 – Aina Amengual – AAA@paucasesnovescifp.cat
   • M1A2 – Arturo Fernández – FFA@paucasesnovescifp.cat
   • M2A1 – Martí Terrassa – TBM@paucasesnovescifp.cat
   • M2A2 – Maria Rosa Albis – AFR@paucasesnovescifp.cat
  • Sistemes Microinformàtics i xarxes
   • M1I – Rafel Garcia – GGR@paucasesnovescifp.cat
   • M2I – Juan Carlos Hurtado – HMJ@paucasesnovescifp.cat
  • Electromecànica de vehicles automòbils
   • M1M – Antoni Frau – FCA@paucasesnovescifp.cat
   • M2M – Gabriel Morro – MAG@paucasesnovescifp.cat
  • Electromecànica de vehicles automòbils – INTENSIVA
   • M1D – Eric Rotger Bonnin – RBE@paucasesnovescifp.cat
  • Instal·lacions de Telecomunicacions
   • M1T – Guillem Pons Mir – PMG@paucasesnovescifp.cat
   • M2T – Miquel Vives – VTM@paucasesnovescifp.cat
  • Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques
   • M1E – Guillem Pons – POG@paucasesnovescifp.cat
   • M2E – Gabriel Martí Capell – MCG@paucasesnovescifp.cat
 • Grau Superior
  • Administració i finances
   • S1A – Xisco Cardona – CMJ@paucasesnovescifp.cat
   • S2A – Apol·lònia Llull – LTA@paucasesnovescifp.cat
  • Assistència a la direcció
   • S2 – Joan LLadó Guasp – LGJ@paucasesnovescifp.cat
  • Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes 
   • S1I – Ramon Jaume Vidal – JVR@paucasesnovescifp.cat
   • S2I – Maria Magdalena Oliver Bestard – OBM@paucasesnovescifp.cat
  • Desenvolupament d’Aplicacions Web 
   • S1W – Antoni Rullan Pomar – RPA@paucasesnovescifp.cat
   • S2W – Carles Canals Gozálvez – CGC@paucasesnovescifp.cat
  • Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma 
   • S1P – Ramon Vives – VVR@paucasesnovescifp.cat
   • S2P – Martí Garau Serra- GSM@paucasesnovescifp.cat
  • Automoció
   • S1M – Rafel Morey Ferriol – MFR@paucasesnovescifp.cat
   • S2M – Alicia Carbonell Vela – CVA@paucasesnovescifp.cat
  • Sistemes Electrotècnics i Automatizats
   • S1E – Tomeu Plomer – PBB@paucasesnovescifp.cat
   • S2E – Miquel Ramis – RMM@paucasesnovescifp.cat
  • Energies Renovables
   • S1R – Luna Arévalo Ruíz – ARL@paucasesnovescifp.cat
   • S2R – Josep Maria Montesdeoca – MOJ@paucasesnovescifp.cat
  • Cicles a DISTÀNCIA (coordinador):
   • José Merino – MPL@paucasesnovescifp.cat
 • Cursos Especialització
  • Intel·ligència Artificial i Big Data
   • EIBD – David Pons – PSD@paucasesnovescifp
  • Videojocs i realitat virtual
   • EV – Miguel Garcia – GJM@paucasesnovescifp
 • Automoció: Gabriel Morro Arrom (MAG)
 • Informàtica:  Jose Maria Madroñal (MOL)
 • Administratiu: Martí Terrassa Bonnin (TBM)
 • Llengües estrangeres: Juana Cladera Ferrer (CFE)
 • Electricitat: Guillem Morante Mesquida (MMG)
 • Energies renovables: Tomeu Rosselló (RCB)
 • Electrònica: Vicenç Marí (MPV)
 • FOL: Margalida Villalonga (VQM)
 • Orientació: Catalina Vallespir (VAC)