Coordinació TIC: Bartomeu Duran Serra 

Responsable Moodle: Juan Carlos Hurtado de Mendoza Martín

Manteniment plana web: Antònia Ramon y Jose Luis Merino

Xarxes socials: Sebastià Sastre i Esteban Arqués

Qualitat: Xesca Alorda 
Erasmus: Bernat Mateu
So: Vicenç Marí
Manteniment centre: Antoni Rotger
FCT: Mari Fe Vaquero
Orientació i relació amb empreses: Catalina Vallespir, Margalida Villalonga, Mari Fe Vaquero i Antònia Ramon
Prevenció de riscos i salut: Bernat Mulet i Gabriel Martí