Coordinació TIC: Bartomeu Duran Serra 

Responsable Moodle: Juan Carlos Hurtado de Mendoza Martín

Manteniment plana web: David Pons i Belén Laserna

Xarxes socials: Sebastià Sastre i Mar Florit

Qualitat: Josep Maria Montesdeoca
Erasmus: Jose Luis Merino
So: Vicenç Marí
Manteniment centre: Tomeu Plomer
FCT: Mari Fe Vaquero
Orientació i relació amb empreses: Catalina Vallespir, Margalida Villalonga, Mari Fe Vaquero
Prevenció de riscos: Joan Sans i Toni Torrens