FP INTENSIVA - cicles formatius de grau mitjà

Perfil

Educació secundària. Formació tècnica. 

Accés

4rt ESO, FP Bàsica, Prova d’accés

Continuació d’Estudis

Cicle Formatiu de Grau Superior

La formació professional dual és un model de formació professional que combina la formació dels alumnes en el centre educatiu amb l’activitat laboral retribuïda i la formació a l’empresa (contracte de treball per a la formació i l’aprenentatge).

electromecànica de vehicles automòbils

Operacions de mateniment, muntatge i trasformacions de les àrees de mecànica