FP a distància al cifp Pau casesnoves

Calendari del procès d'admissió a fp virtual

admissió fp a distància - del 1 al 15 de setembre

Llista d'alumnes amb prioritat d'elecció ( 9 de setembre provisional - 15 set definitiva)

LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES (22 de setembre)

LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ADMESES (30 de setembre)

matriculació fp a distància (3 a 5 d'octubre)

Només s’han de matricular els alumnes que surten com a RESERVAT a la llista definitiva.

Si sortiu amb ALGUNS RESERVATS, vos heu de matricular dels mòduls reservats.

Una vegada finalitzat el procés de matrícula començarem a cridar per telèfon a la gent que està a la llista de espera, tant els que tenen ALGUNS RESERVATS com els que surten com a NO RESERVAT. Aquest procés és molt lent i fins dia 28/10 vos podem cridar per oferir-vos mòduls on quedin vacants.

INICI de classes - 10 d'octubre

accés a la plataforma de fp a distància