FP VIRTUAL al cifp Pau casesnoves

Calendari del procès d'admissió a fp virtual

admissió - del 1 al 15 de setembre

Llista d'alumnes amb prioritat d'elecció: 14 de setembre definitiva

En aquestes llistes surten els alumnes que JA ESTAVEN MATRICULATS el curs passat i que han aprovat més del 40% dels mòduls

Llista definitiva d’alumnes amb prioritat d’elecció – IFC32 – MULTIPLATAFORMA

Llista definitiva d’alumnes amb prioritat d’elecció – IFC33 – WEB

LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES: 22 de setembre

Que vol dir sortir en aquesta llista?

Si surts a la llista vol dir que la teva sol·licitud és correcta. També pots veure la puntuació que s’ha tingut en compte per baremar.

Repassau que tots els mòduls que vareu sol·licitar surten. Encara no se sap si heu resultat admesos, ja que es poden fer reclamacions perque la puntuació no sigui correcta. Les llistes definitives surten el dia  2 d’octubre.

RECLAMACIONS: Hi ha un ENllaç a la web de fp, on surt la llista provisional 

NOU! LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ADMESES: 2 D'OCTUBRE

Que he de mirar de la llista?

Estaràs admés als estudis dels mòduls que surtin com RESERVAT a la llista.

No s’ha acabat el procés, si surts com RESERVAT, t’has de matricular del 3 al 5 d’octubre.

Llistes d’espera

A les llistes d’espera teniu els mòduls dels quals NO heu estat admessos (NO RESERVAT). Està ordenada per puntuació, per tant el primer de la llista és la primera persona a la que cridarem per oferir places vacants a partir del dia 6 d’Octubre.

matriculació fp virtual: del 3 al 5 d'octubre

Enllaç a les instruccions de matrícula 

Només s’han de matricular els alumnes que surten com a RESERVAT a la llista definitiva.

Si sortiu amb ALGUNS RESERVATS, vos heu de matricular dels mòduls reservats.

Si vos voleu matricular de MENYS mòduls que els que surten com RESERVAT, no hi ha cap problema, a molta gent que només vol fer 2 o 3 mòduls li he recomenat fer la preinscripció de tot, per saber de quins resulta admesa. 

Una vegada finalitzat el procés de matrícula començarem a cridar per telèfon a la gent que està a la llista de espera, tant als que tenen ALGUNS RESERVATS com els que surten com a NO RESERVAT. Aquest procés és molt lent i fins dia 31/10 vos podem cridar per oferir-vos mòduls on quedin vacants.

INICI de classes - 10 d'octubre

A partir del dia 10 d’Octubre tindreu accés a la plataforma de FP a distància. Farem una sessió de tutoria a  per explicar-vos les característiques de FP virtual i resoldre els vostres dubes. Podreu accedir a traves dels següents enllaços:

Sessió tutoria MATÍ : 10 Octubre a les 10h

Sessió tutoria HORABAIXA: 10 Octubre a les 17h

Presentació de la sessió de tutoria en pdf

accés a la plataforma de fp a distància