N’Angel i en Jaume, del CFGM d’Electromecànica de vehicles, varen realitzar una estança de pràctiques durant un mes a dos tallers de Rendsburg, Alemania, durant el mes d’Abril de 2019.

Aquestes pràctiques els hi han servit per convalidar part de la FCT, per conèixer com se fa feina a un altre pais i per viure una bona experiència

A més d’aprendre una altra manera de treballar, he tengut l’oportunitat de conèixer la cultura d’un altre país, la cuina alemana i les ciutats del voltant del poble on teníem la residència i la feina. He millorat significativament el meu domini de la llengua anglesa oral (no tant en la llengua anglesa escrita) i he après algunes paraules en aleman. També ha millorat la meva maduresa emocional després d’haver tengut l’oportunitat de viure per primera vegada no només fora de casa, sinó fora del meu país.
Jaume Cerdà
Alumne d'Automoció

bbz-nok, Institució intermediària

Leave a Comment