PRESENTACIÓ DEL PROJECTE

El nou programa Erasmus+ va ser aprovat pel Parlament Europeu per al període 2014-2020 i va entrar en vigor l’1 de gener de 2014.

El programa Erasmus+ s’emmarca en l’estratègia Europa 2020, en l’estratègia Educació i Formació 2020 i en l’estratègia Rethinking Education, i engloba totes les iniciatives d’educació, formació, joventut i esport.

Aquest nou programa es centra en l’aprenentatge formal i informal més enllà de les fronteres de la UE, amb una clara vocació d’internacionalització, obrint-se a tercers països amb l’objectiu de millorar les capacitats educatives i formatives de les persones per a l’ocupabilitat d’estudiants, professorat i treballadors.

El Pau Casesnoves té, des del curs 2007-08 i atorgada per la Comissió Europea, la Carta Universitària Erasmus, renovada el 2014 per un període de 6 anys, i subjecte a la Declaració de Política Erasmus. Aquest reconeixement permet, als nostres alumnes i professors, participar en els projectes de mobilitat subvencionats per la Unió Europea.

últimes notícies

Reunió Inicial Grau Mitjà

Dimarts 3 de Novembre a les 16h
ON? Per meet
Enllaç reunió

Reunió Inicial Grau Superior

Dimecres 4 de Novembre a les 19:05h
ON? Al pati del centre

Places pel curs 20/21

Pel curs 2020/2021 oferim 22 places per fer pràctiques Erasmus
FP Bàsica: 2 places per fer pràctiques de 14 dies
CFGM : 2 places per fer pràctiques de 90 dies
CFGM : 12 places per fer pràctiques de 30 dies
CFGS: 6 places per fer pràctiques de 75 dies

tràmits

inscripció alumnes

FP BÀSICA

Encara no s’ha obert el plaç d’inscripcó

GRAU MITJÀ

Convocatòria

Sol·licitut d’inscripció <= Fins 11 de Novembre, lliurar a secretaria

GRAU SUPERIOR

Convocatòria

Sol·licitut d’inscripció <= Fins 11 de Novembre, lliurar a secretaria

inscripció professors

Encara no s’ha obert el plaç d’inscripció

experiències curs 18/19

Projecte 2018-1-ES01-KA103-046851

2 Mobilitats d’alumnes (75 dies)

3 Mobilitats professors (5 dies)

Projecte 2018-1-ES01-KA102-0475633

2 Mobilitats d’alumnes de 90 dies (VET-PLONG)

10 mobilitats d’alumnes de 30 deis (VET-SHORT)

11 mobilitats de professors (5 dies)