PRESENTACIÓ DEL PROJECTE

El nou programa Erasmus+ va ser aprovat pel Parlament Europeu per al període 2014-2020 i va entrar en vigor l’1 de gener de 2014.

El programa Erasmus+ s’emmarca en l’estratègia Europa 2020, en l’estratègia Educació i Formació 2020 i en l’estratègia Rethinking Education, i engloba totes les iniciatives d’educació, formació, joventut i esport.

Aquest nou programa es centra en l’aprenentatge formal i informal més enllà de les fronteres de la UE, amb una clara vocació d’internacionalització, obrint-se a tercers països amb l’objectiu de millorar les capacitats educatives i formatives de les persones per a l’ocupabilitat d’estudiants, professorat i treballadors.

El Pau Casesnoves té, des del curs 2007-08 i atorgada per la Comissió Europea, la Carta Universitària Erasmus, renovada el 2014 per un període de 6 anys, i subjecte a la Declaració de Política Erasmus. Aquest reconeixement permet, als nostres alumnes i professors, participar en els projectes de mobilitat subvencionats per la Unió Europea.

últimes notícies

REUNIÓ INICIAL - 5 DE NOVEMBRE

GRAU MITJÀ - 14h a la Biblioteca
GRAU SUPERIOR - 15h a la Biblioteca

Places pel curs 19/20

Pel curs 2019/2020 tenim 16 places per fer pràctiques erasmus disponibles:
CFGM : 10 places per fer pràctiques de 30 dies
CFGS: 6 places per fer pràctiques de 75 dies

tràmits

inscripció alumnes

GRAU MITJÀ

Convocatòria

Sol·licitut d’ajuda Erasmus+ -> Fins el 27 de gener !

GRAU SUPERIOR

Convocatòria

Sol·licitut d’ajuda Erasmus+ -> Fins el 27 de gener !

inscripció professors

Sol·licitut d’inscripció general -> Fins el 31 de gener !

GRAU MITJÀ

Convocatòria

GRAU SUPERIOR

Convocatòria

experiències curs 18/19

Projecte 2018-1-ES01-KA103-046851

2 Mobilitats d’alumnes (75 dies)

3 Mobilitats professors (5 dies)

Projecte 2018-1-ES01-KA102-0475633

2 Mobilitats d’alumnes de 90 dies (VET-PLONG)

10 mobilitats d’alumnes de 30 deis (VET-SHORT)

11 mobilitats de professors (5 dies)