PROVES LLIURES 2022 (14/02/22) Matrícula del 3 al 11 de març

CONSULTA LA INFORMACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE LES PROVES LLIURES 2022 AL SEGÜENT BOTÓ.

LLISTA PROVISIONAL INSCRITS (22/3/22)

LLista provisional d’inscrits a tots els cicles formatius

El termini de reclamacions és el 23, 24 i 25 de Març

LLISTA DEFINITIVA INSCRITS (12/4/22)

Llista definitiva d’inscrits a tots els cicles formatius

CALENDARI DE LES PROVES

GRAU MITJÀ

Gestió AdministrativaCalendari
Sistemes microinformàtics i xarxesCalendari       Criteris d’Avaluació

GRAU superior

Administració i FinancesCalendari
Administració de Sistemes Informàtics i XarxesCalendari       Criteris d’Avaluació
Desenvolupament d’Aplicacions WebCalendari       Criteris d’Avaluació
AutomocióCalendari
Sistemes Electrotècnics i automatizatsCalendari

RESULTATS DE LES PROVES

GRAU MITJÀ

Gestió Administrativa

Operacions Adm. de RRHH – provisionals Operacions administratives de recursos humans – definitius

Anglès – definitius

Tr.Inf. de la informació – provisionals Tractament informàtic de la Informació – definitius

Com. emp. i at. al client – provisionals Comunicació empresarial i atenció al client – definitius

Op. Aux. de tresoreria- provisionals Operacions auxiliars de tresoreria – definitius

Tèc.Compt. / Tract.doc.compt- provisionals Tècnica Comptable/ Tract. Doc. Comptable – definitius

Op. adm. de compravenda – provisionals Operacions administratives de compravenda – definitius

Empresa i administració – provisionals Empresa i administració – definitius

FOL – provisionals  Formació i Orientació Laboral – definitius

Sistemes microinformàtics i xarxes Resultats provisionals   Resultats definitius

GRAU superior

Administració i Finances

Comptabilitat i fiscalitat – provisional   Compatibilitat i fiscalitat – definitius

Gestió doc. jur.i emp. – provisionals Gestió de la documentació jurídica i empresarial – definitius

Procés Integral de l’activitat comercial – definitius

Recursos humans i RSC – definitus

Comunicacio i atenció al client – definitius

Administració de Sistemes Informàtics i XarxesGestió de BBDD – provisional  Resultats definitius
Desenvolupament d’Aplicacions WebProgramació  – provisional Resultats definitius
 Automoció Resultats provisionals   Resultats definitius
Sistemes Electrotècnics i automatizatsGestió del muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques – definitius