CICLES A DISTÀNCIA

Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 22 de juliol de 2020 per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització dels ensenyaments de determinats cicles formatius de formació professional en règim d’educació a distància per al curs acadèmic 2020-2021. A partir del curs 20/21 el CIFP Pau Casesnoves oferirà dos cicles formatius de…

Més informació

Proves Lliures 2020

09.07 NOVETAT – QUALIFICACIONS DEFINITIES PROVES LLIURES GM Gestió Administrativa GS Administració i Finances GS Automoció GM Electromecànica de vehicles GM Instal·lacions de Telecomunicacions GS Administració de Sistemes en Xarxa GS Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma NOTA: les persones que hagin superat algun mòdul poden sol·licitar el certificat a la secretaria del centre de dilluns a divendres…

Més informació