Les llistes provisionals d’admesos i exclosos s’han de consultat amb el codi que vos varen facilitar en el tràmit d’admissió. Si no el recordau el podeu consultar-lo a la pàgina següent: CONSULTA DE CODI. 

LLISTES PROVISIONALS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA CURS 20/21: