Missió:
La missió del nostre centre és formar als nostres alumnes com tècnics professionals del futur, perquè siguin competents en la seva feina i socialment responsables, tant si la desenvolupen com a emprenedors o per compte aliè.

Oferir una formació adaptada al context social i productiu de la comarca dins els àmbits de la formació professional reglada, contínua i ocupacional de forma integrada, respectant les necessitats de la població i donant oportunitats formatives a tots els entorns socials.

Des del nostre projecte Mobilitat, proporcionar al nostre alumnat l’oportunitat de desenvolupar-se personalment i professionalment dins i fora dels límits del nostre país, donant una visió europea de cada una de les nostres famílies professionals.

Ser un centre de referència a la nostra comarca donant una educació de qualitat. Oferir un assessorament professional amb la implicació del nostre professorat i el punt d’orientació acadèmica i professional.

Visió:
Aspirem a ser un centre innovador de referència, amb identitat pròpia i prestigi a les Illes Balears on les nostres famílies professionals duguin a terme la seva tasca amb un nivell de satisfacció elevat, tant per les empreses de l’entorn com per l’alumnat.

Treballant en equip i constància cercam fer del nostre alumnat persones competitives i creatives amb capacitat per desenvolupar-se dins el món laboral actual.

Essent propers a les empreses volem conèixer de primera mà les seves necessitats per poder formar alumnat capaç dins un món laboral canviant i que cada vegada més demana persones competents no tan sols en coneixements tècnics.
Cercam disposar del nostre propi espai per poder ofertar més formació, amb un punt d’orientació acadèmica i professional útil i eficaç per tothom.

Valors:
Esperit innovador per poder oferir una formació professional integral fonamentada en el respecte, la sostenibilitat, la solidaritat, respetuosa amb el medi ambient i compromesa amb la societat. Fomentar el diàleg com a eina de discussió i de resolució de conflictes.
Cercam l’excel·lència mitjançant la constància i l’esforç, sempre col·laborant amb les institucions locals, autonòmiques i europees, oferint solucions formatives pel nostre alumnat i per l’alumnat estranger dins el marc del nostre programa de Mobilitat.