FP BÀSICA

MÒDULTÍTOLAUTOREDITORIALOBSERVACIONSISBN
Electricidad del vehiculoElectricidad del vehiculoEduardo Agueda CasadoParaninfoObligatori9788428342629
Mecánica del vehiculoMecánica del vehiculoEduardo Agueda CasadoParaninfoObligatori9788428342643
Preparación de superfíciesPreparación de superfíciesJoaquin Gonzalo GraciaParaninfoObligatori9788428342261
AmoviblesAmoviblesEsteban J. Domínguez SorianoEditexObligatori9788491613992
Mecanizado y SoldaduraMecanizado y soldaduraEsteban J. Domínguez SorianoEditexObligatori9788491614005

GRAU MITJÀ

MÒDULTÍTOLAUTOREDITORIALOBSERVACIONSISBN

Electrònica

Electrònica

Pablo Alcalde San Miguel

Paraninfo

Recomanat

9788428398787

Electrotècnia

Electrotècnia.

José L. Durán, Herminio Martínez, Joan Domingo, Juan Gámiz, Juan Morón i Ramón Bargalló

Marcombo

Molt recomanat, però no obligatori. Disponible també en Castellà.

9788426728333

Instal·lacions de distribució

Instal·lacions de distribució

Asunción León i José M. Espinosa

Marcombo

Recomanat, però no obligatori. Disponible també en Castellà.

9788426722584

Automatismes industrials

Automatismos industriales

Rodríguez-Cerdá-Bezos

Paraninfo

Recomanat

9788497324830

Tots els mòduls

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió

Benilde Bueno

Marcombo

Obligatori

9788426727930

Instal·lcions elèctriques interiors

Instalaciones eléctricas interiores

Manuel Cabello, Miguel Sánchez

Editex

Recomanat

9788490032862

FOLFormació i orientació laboral Tu libro de fp 9788416812738
MÒDULTÍTOLAUTOREDITORIALOBSERVACIONSISBN

OPERACIONS ADMINISTRATIVES DE RECURSOS HUMANS

OPERACIONS ADMINISTRATIVES DE RECURSOS HUMANS

Soledad López Barra i Eugenio Ruiz Otero

Mc Graw Hill

llibre digital en català

9788448622589

 TÈCNICA COMPTABLE

TÈCNICA COMPTABLE

llibre digital en català

Macmillan Iberia

accés també sense connexió

9788417899691

TRACTAMENT DE LA DOCUMENTACIÓ COMPTABLE

TRACTAMENT DE LA DOCUMENTACIÓ COMPTABLE

llibre digital en català

Macmillan Iberia

accés també sense connexió

978-84-18356-11-7

ANGLÈS

BPM OFFICE ADMINISTRATIONS (Students Book)

David Walker

Burlington

Obligatori

9789963510535

FOLFormació i orientació laboral Tu libro de fp 9788416812738

Pel primer curs de GM de Gestió Administrativa NO és necessari disposar d’un ordinador tipus chromebook. Lamentam les confusions que s’hagin pogut produir al respecte.

MÒDULTÍTOLAUTOREDITORIALOBSERVACIONSISBN

INFRAESTRUCTURA DE REDES DE DATOS Y SISTEMAS DE TELEFONIA

INFRAESTRUCTURA DE REDES DE DATOS Y SISTEMAS DE TELEFONIA

FRANCISCO JAVIER YUSTE Y OTROS

MC GRAW HILL

Obligatori

9788448171681

ELECTRONICA APLICADA

ELECTRONICA APLICADA

GUADALUPE CARMONA R Y TOMAS.

MC GRAW HILL

Obligatori

9788448171629

INSTL. RADIOCOMUNICACIONES

INSTAL. RADIOCOMUNICACIONES

JAVIER GARC.RODRIGO Y GREG.

PARANINFO

Obligatori

9788428340076

EQUIPS MICROINFORMÀTICS

EQUIPOS MICROINFORMÁTICOS

ARTURO DE L’HOTELLERIA

MC GRAW HILL

Obligatori

9788448171827

INST, ELECTRICAS BASICAS

INST ELECTRICAS BASICAS

JUAN CASTILLO PEDROSA

MC GRAW HILL

Obligatori

9788448611736

CTTV I SEGURETAT ELECTRÒNICA

CCTV I SEGURIDAD ELECTRÓNICA

JULIÁN RODRÍGUEZ FERNANDEZ

PARANINFO

Obligatori

9788428339292

FOLFormació i orientació laboral Tu libro de fp 9788416812738
MÒDULTÍTOLAUTOREDITORIALOBSERVACIONSISBN

Sistemes auxiliars del motor

Sistemas auxiliares del motor

Miguel Ángel Pérez Belló

Paraninfo

3a Ed. Obligatori. Castellà

9788413660424

Sistemes de càrrega i arrencada

Sistemas de carga y arranque

José G. Tena Sanchez

Paraninfo

3a Ed. Obligatori. Castellà

9788428335126

Circuits elèctrics auxiliars del vehicle

Circuitos eléctricos auxiliares del vehiculo

Esteban José Dominguez Soriano

Editex. 

Obligatori

9788491610663

Motors

Motors

Santiago Sanz Acebes

Editex. Català

Obligatori

9788491610106

Circuits de fluids suspensió i direcció

Circuits de fluids susp. i direcció

Gonzalo del rio gómez. José T. Sanchez

Editex. Català

Obligatori

9788491610069

Sistemes de Transmissió i frenat

Sistemes de transmissió i frenat

Esteban José Dominguez Soriano

Editex. Català

Obligatori

9788491613831

Mecanitzat Bàsic

Mecanizado Básico para electromecánica

Eduardo Águeda Casado

Paraninfo. Castellà

Obligatori

9788497327664

FOLFormació i orientació laboral Tu libro de fp 9788416812738
EIEEIE editex 9788413212333
MÒDULTÍTOLAUTOREDITORIALOBSERVACIONSISBN

FOL

FOL Editex 

9788413212357

EIE

EIE

 tu libro de FP 

9788416812714

GRAU SUPERIOR

MÒDULTÍTOLAUTOREDITORIALOBSERVACIONSISBN

Configuració d’instal·lacions elèctriques

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió

Benilde Bueno

Marcombo

Obligatori

9788426727930

Tècniques i Processos en infraestructures comunes de telecomunicacions

Reglamento regulador de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones. RICT 2011.

JOSÉ CARLOS TOLEDANO GASCA

Paraninfo

Obligatori

 
FOLFOL Paraninfo 9788413660813
EIEEIE Editex 9788413212333
MÒDULTÍTOLAUTOREDITORIALOBSERVACIONSISBN

Subestacions elèctriques

Subestaciones
Eléctricas

Jesús Trashorras
Montecelos

Paraninfo

Consulta

9788428337175

Gestió del muntatge d’instal·lación solars FV

Gestión del montage de instalaciones solares fotovoltaicas

Vicente Mascarós Mateo

Paraninfo

Consulta. No obligat

9788428338165

Prevenció de riscos elèctrics

Prevención de riesgos eléctricos

Sergio Gallardo Vázquez

Paraninfo

Consulta. No obligat

9788428336642

Sistemes energies renovables

Sistemas energias renovables

Jorge Pablo Díaz Velilla

Paraninfo

Consulta. No obligat

9788497324670

Gestió del muntatge de parcs eòlics

Gestió del muntatge de parcs eòlics

LUÍS ROMERO LOZANO

Paraninfo

Consulta. No obligat

9788428395625

Sistemes elèctrics en centrals

Electrotècnia

José L. Durán, Herminio Martínez, Joan Domingo, Juan Gámiz, Juan Morón i Ramón Bargalló

Marcombo

Recomanat, però no obligatori. Disponible també en Castellà.

9788426728333

Tots els mòduls

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió

Benilde Bueno

Marcombo

Obligatori

9788426727930

FOLFOL Paraninfo 9788413660813
EIEEIE Editex 9788413212333
MÒDULTÍTOLAUTOREDITORIALOBSERVACIONSISBN

GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS

GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS

Soledad López Barra, Eugenio Ruiz Otero, Carmen García Leal i Maria Lourdes Gago García

Mc Graw Hill

llibre digital en català

9788448622657

PROCÉS INTEGRAL D’ACTIVITAT COMERCIALCOMPTABILITAT I FISCALITATJosé Rey PomboParaninfollibre físic en català9788413661889
COMPTABILITAT I FISCALITATCOMPTABILITAT I FISCALITATJosé Rey PomboParaninfollibre físic en català9788413661889
GESTIO FINANCERAGESTION FINANCIERAMaria Eugenia Bahillo MarcosParaninfollibre físic en castellà9788428341646

FOL

FOL

 

Paraninfo

 

9788413660813

MÒDULTÍTOLAUTOREDITORIALOBSERVACIONSISBN

Sistemes elèctrics i de seguretat i confort

Sistemas eléctricos y de seguridad y confortabilidad

Óscar Barrera Doblado
Joan A. Ros Marín

Paraninfo

2a Ed. Obligatori. Castellà

9788428338240

Sistemes elèctrics i de seguretat i confort. Anglès.

Let’s speed up!. Inglés para Automoción.

M. Milagros Esteban García

Paraninfo

2a Ed. Obligatori. Anglès

9788413660912

Elements amovibles i fixos no estructurals

Elements amovibles i fixos no estructurals

Navarro/José Luís García

Paraninfo

Obligatori. Castellà

9788428338431

Motors tèrmics i els seus sistemes auxiliars

Motores térmicos y sus sistemas auxiliares

DAvid González Calleja

Paraninfo

Obligatori. Castellà

9788428335546

Estructures del vehicle

Estructuras del vehiculo

Navarro/José Luís García

Paraninfo

Obligatori. Castellà

9788428335553

Tractament i recobriment de superfícies.

Tratamiento y recubrimiento de superficies

José Luís García Jiménez

Paraninfo

Obligatori. Castellà

9788428339643

Tècniques de comunicació i de relacions

Logística y comunicación en un taller de vehiculos

Oscar Barrera Doblado

Paraninfo

Obligatori. Castellà

9788428335225

FOL

FOL

 

Paraninfo

 

9788413660813

EIE

EIE

 

Editex

 

9788413212333

MÒDULTÍTOLAUTOREDITORIALOBSERVACIONSISBN

FOL

FOL

 

Paraninfo

 

9788413660813

EIE

EIE

 

Editex

 

9788413212333

MÒDULTÍTOLAUTOREDITORIALOBSERVACIONSISBN

FOL

FOL

 

Paraninfo

 

9788413660813

EIE

EIE

 

Editex

 

9788413212333

MÒDULTÍTOLAUTOREDITORIALOBSERVACIONSISBN

FOL

FOL

 

Paraninfo

 

9788413660813

EIE

EIE

 

Editex

 

9788413212333