ELS LLIBRES DE TEXT QUE S’UTILITZEN ALS DIFERENTS CICLES FORMATIUS ES PUBLICARAN AL SETEMBRE, ABANS DE L’INICI DE CURS