Publicació de la llista DEFINITIVA d'admesos (21 de SETEMBRE de 2023)

Només les persones admeses a LA LLISTA DEFINITIVA publicada dia 21 de SETEMBRE heu de formalitzar la matrícula els dies 22 i 22 de SETEMBRE, en cas contrari es perdrà la plaça.  S‘ha de lliurar presencialment a la consergeria del centre la documentació que vos detallarem a continuació impresa i emplenada. L’horari per poder lliurar la documentació serà de 8:30 a 12:30 hores

MATRÍCULA: 21 I 22 DE SETEMBRE

  1. Totes les persones que hagin estat admeses a les llistes definitives del 21 de setembre han de formalitzar la MATRÍCULA els dies 21 i 22 de setembre al centre de 8:30 hores a 12:30 hores.
  2. Els alumnes admesos a GB han de presentar el document d’incorporació a GB en el moment de formalitzar la matrícula.
  3. Si la persona admesa no formalitza la matrícula en el període establert, queda fora del procés d’admissió al cicles formatius. IMPORTANT!!! TAMBÉ PERD EL DRET DE CONTINUAR EN LA LLISTA D’ESPERA DE LA SEVA 1a OPCIÓ

DOCUMENTACIÓ A LLIURAR PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA AL CENTRE