ACCÉS

GM, Batxiller, Universitat

CFGS

Cicle Formatiu de Grau Superior

PRESENCIAL

2000h LECTIVES

2 cursos

400h EMPRESA

HORABAIXES

DL-DV 15:10-21:10

Estudiant aquest cicle formatiu obtindràs la titulació de tècnic o tècnica superior en assistència a la direcció, i aprendràs a assistir a la direcció i d’altres departaments en les activitats d’organització i representació de l’entitat, fer les funcions administrativa i documental o gestionar-ne la informació i la comunicació interna i externa, entre d’altres.

SORTIDES PROFESIONALS

Aquest professional exerceix la seva activitat al costat d’un o més directius o directives, o executius o executives, o bé d’un equip de treball (departament, projecte, grup, etc.) en un context de creixent internacionalització. Té un paper bàsicament interpersonal, organitzacional i administratiu que es pot desenvolupar en tota mena d’organitzacions (empreses nacionals o internacionals, associacions, agències governamentals, entitats del sector públic o privat, domèstiques o internacionals) que donen cabuda a aquest tipus de professional.

Assistent personal i gestor de protocol empresarial

Secretari de direcció i organització d'esdeveniments empresarials

Assistent jurídic

MÒDULS

1r curs

Aquest curs se convalida TOTALMENT cursant el 1r d'Administració i Finances

2n curs

Protocol empresarial (140 h)

Gestió d’actes protocol·laris dins l’àmbit nacional o internacional. Tècniques de protocol i planificació d’actes de caràcter empresarial i institucional. Les relacions públiques, comunicació i imatge corporativa

Organització d’esdeveniments empresarials (170 h)

Les habilitats socials i la motivació dins l’àmbit laboral. Cultura empresarial i gestió del lideratge a les empreses. Coordinació d’equips de treball. Organització d’agenda i suport a l’activitat directiva. Planificació de tasques i tramitació de documents. Organització i coordinació de reunions, esdeveniments corporatius i viatges.

  Gestió avançada de la informació (120 h)

Gestió integral de projectes: organització, planificació, programació i seguiment. Eines informàtiques de monitorització i seguiment de projectes empresarials. Elaboració de presentacions, tractament de vídeo digital i creació de pàgines web. Gestió d’agenda i sistemes de gestió documental. Aquest mòdul té atribució docent en llengua anglesa.

Segona llengua estrangera (130 h)

Alemany propi de l’activitat empresarial.

Projecte d’Assistència a la Direcció (40 h)

Realització d’un projecte integrador durant el període de Formació en Centres de Treball.

Formació en centres de treball (400 h)

Realització de 400 hores de pràctiques formatives en empreses, durant el tercer trimestre.

Assistir a la direcció i altres departaments en les activitats d’organització, representació de l’entitat i funcions administrativa i documental; gestionar la informació i la comunicació interna i externa de la mateixa, i realitzar altres tasques per delegació, utilitzant, si cal, la llengua anglesa i/o una altra llengua estrangera, aplicant la normativa vigent i protocols de gestió de qualitat que assegurin la satisfacció del client o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

 • COMPLETES:
  • Assistència documental i de gestió a despatxos i oficines (ADG310_3)
   • UC0982_3: Administrar i gestionar amb autonomia les comunicacions de la direcció.
   • UC0986_3: Elaborar documentació i presentacions professionals en diferents formats.
   • UC0987_3: Administrar els sistemes d’informació i arxiu en suport convencional i informàtic.
   • UC0988_3: Preparar i presentar expedients i documentació jurídica i empresarial davant d’Organismes i Administracions Públiques.
   • UC0980_2: Efectuar les activitats de suport administratiu de recursos humans. 
   • UC0979_2: Realitzar les gestions administratives de tresoreria.
  • Assistència a la direcció (ADG309_3)
   • UC0982_3: Administrar i gestionar amb autonomia les comunicacions de la direcció.
   • UC0983_3: Gestionar de manera proactiva activitats d’assistència a la direcció en matèria d’organització.
   • UC0986_3: Elaborar documentació i presentacions professionals en diferents formats.
   • UC0984_3: Comunicar-se en anglès, amb un nivell d’usuari competent, a les activitats d’assistència a la direcció.
   • UC0985_2: Comunicar-se en una llengua estrangera diferent de l’anglès, amb un nivell d’usuari independent, a les activitats d’assistència a la direcció.
 • INCOMPLETES:
  • Administració de recursos humans (ADG084_3)
   • UC0233_3 Manejar aplicacions ofimàtiques en la gestió de la informació i la documentació.
   • UC0238_3 Realitzar el suport administratiu a les tasques de selecció, formació i desenvolupament de recursos humans.
  • Gestió financera (ADG157_3)
   • UC0500_3 Gestionar i controlar la tresoreria i el pressupost.

Títol de Tècnic Superior en Assistència a la Direcció.

La durada del Cicle és de 2000 hores, equivalent a dos cursos. Durant el darrer trimestre del segon curs es realitza la Formació en Centres de Treball.

Grau d’Administració d’EmpresesCrèdits
20400 – Nocions Bàsiques de Dret6
21200 – Comptabilitat Financera I6
21218 – Gestió de Recursos Humans6
20642 – Educació i Mercat Laboral6
21250 – Gestió Informàtica6
Total30
Doble titulació: grau d’Administració d’Empreses i grau de DretCrèdits
21236 – Dret Laboral6
Optatives6
Total12
Doble titulació: grau d’Administració d’Empreses i grau de TurismeCrèdits
20502 – Anglès I6
20511 – Comptabilitat Financera I6
21218 – Gestió de Recursos Humans6
20642 – Educació i Mercat Laboral6
21250 – Gestió Informàtica6
Total30
Doble titulació: grau d’Economia i grau de TurismeCrèdits
20400 – Nocions Bàsiques de Dret6
20607 – Introducció a l’Empresa6
20502 – Anglès I6
20505 – Disseny Organitzatiu i Capital Humà6
20650 – Comptabilitat6
Total30
Grau de DretCrèdits
20400 – Nocions Bàsiques de Dret6
20600 – Entorn Econòmic6
21101 – Territori i Societat6
Total18
Grau d’EconomiaCrèdits
20400 – Nocions Bàsiques de Dret6
20607 – Introducció a l’Empresa6
20642 – Educació i Mercat Laboral6
20650 – Comptabilitat6
Optatives6
Total30
Grau de Protocol i Organització d’EsdevenimentsCrèdits
29352 – Nocions Bàsiques de Dret6
29701 – Anglès I6
29360 – Disseny Organitzatiu i Capital Humà6
Total18
Grau de Relacions LaboralsCrèdits
22560 – Introducció a l’Ordenament Jurídic6
20607 – Introducció a l’Empresa6
22505 – Comptabilitat6
22550 – Màrqueting Intern6
Total24
Grau de TurismeCrèdits
20400 – Nocions Bàsiques de Dret6
20502 – Anglès I6
20505 – Disseny Organitzatiu i Capital Humà6
20511 – Comptabilitat Financera I6
20642 – Educació i Mercat Laboral6
21250 – Gestió Informàtica6
Total36

Vos podeu adreçar al cap de la família professional d’administració.