ACCÉS

GS ASIX, Web, Multiplataforma, Telecomunicacions, Mecatrònica i Automatització

Especialització

Curs d'Especialització de FP

PRESENCIAL

600h LECTIVES

1 curs

HORABAIXES

DL-DV 17:20-21:10

Estudiant aquest curs d’especialització aprendràs a programar i aplicar sistemes intel·ligents que optimitzen la gestió de la informació i l’explotació de dades, garantizant l’accés a les dades de forma segura i complint amb els criteris d’accesibilitat, usabilitat i qualitat.

SORTIDES PROFESIONALS

Aquest professional pot exercir la seva activitat en l’àrea de la ciència de dades, en plena expansió en aquests moments i amb aplicació a tots els sectors econòmics.

Analista de dades

Científic de dades

Expert en intel·ligència artificial i Big Data

MÒDULS

Models d’Intel·ligència Artificial (60 h)

Sistemes d’aprenentatge automàtic (100 h)

Programació d’Intel·ligència Artificial (200 h)

Sistemes de Big Data (120 h)

Big Data Aplicat (120 h)

La competència general d’aquest curs d’especialització consisteix a programar i aplicar sistemes intel·ligents que optimitzen la gestió de la informació i la explotació de dades massius, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’accessibilitat, usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts.

La durada del Cicle és de 600 hores, equivalent a un curs acadèmic. 

  • Desenvolupador d’Intel·ligència Artificial i Big Data
  • Programador de sistemes experts
  • Expert en Intel·ligència Artificial i Big Data
  • Analista de dades
  • Científic de dades
  • Director de dades
  • Arquitecte de dades
  • Arquitecte de Big Data

Vos podeu adreçar al cap de la família professional d’informàtica.