Relació de llibres de text i material recomanat del curs 22-23

Dia 26 de setembre es posaran a la venda, en temps dels esplais, llibres de segona mà per tal que si vos interessen les pogueu comprar als vostres companys de cursos anteriors. Dia 23 el tutor vos donarà més informació durant la presentació.

NOTA: els cicles que no apareixen en els llistats no necessiten comprar cap llibre.