ACCÉS

GM, Batxiller, Universitat

CFGS

Cicle Formatiu de Grau Superior

PRESENCIAL

2000h LECTIVES

2 cursos

400h EMPRESA

HORABAIXES

DL-DV 15:20-21:00

Estudiant aquest cicle formatiu obtindràs la titulació de tècnic o tècnica superior en administració de sistemes informàtics en xarxa, i aprendràs a configurar, administrar i mantenir sistemes informàtics, garantint-ne la funcionalitat i la integritat dels recursos i serveis.

SORTIDES PROFESIONALS

Aquest professional exerceix la seva activitat en l’àrea d’informàtica d’entitats que disposin de sistemes per a la gestió de dades i infraestructura de xarxes (intranet, internet i / o extranet).

Tècnic en administració de sistemes informàtics

Tècnic en serveis d’Internet

Tècnic en xarxes

MÒDULS

1r curs

Implantació de sistemes operatius (210 h)

erd-1

Gestió de bases de dades (170 h + 90 h en anglès)

Planificació i administració de xarxes (170 h)

Fonaments de hardware (100 h)

Llenguatges de marca i sistemes de gestió d’informació (130 h.)

Formació i orientació laboral (90 h)

2n curs

Administració de sistemes operatius (125 h)

Serveis de xarxa i internet (125 h)

Implantació d’aplicacions web (95 h + 40 h en anglès)

Administració de sistemes gestors de bases de dades (60 h)

Seguretat i alta disponibilitat (95 h)

Empresa i iniciativa emprenedora (60 h)

Formació en centres de treball i projecte del cicle (400 h + 40 h)

Configurar, administrar i mantenir sistemes informàtics, garantint la seva funcionalitat, la integritat dels recursos i serveis del sistema, amb la qualitat exigida i complint la reglamentació vigent.

 • COMPLETES:
  • Gestió de sistemes informàtics (IGC152_3):
   • UC0484_3 Administrar els dispositius maquinari del sistema.
   • UC0485_3 Instal·lar, configurar i administrar el programari de base i d’aplicació del sistema.
   • UC0486_3 Assegurar equips informàtics.
  • Administració de serveis d’internet (IFC156_3):
   • UC0495_3 Instal·lar, configurar i administrar el programari per gestionar un entorn web.
   • UC0496_3 Instal·lar, configurar i administrar serveis de missatgeria electrònica.
   • UC0497_3 Instal·lar, configurar i administrar serveis de transferència d’arxius i multimèdia.
   • UC0490_3 Gestionar serveis en el sistema informàtic.
  • Administració de bases de dades (IFC079_3):
   • UC0223_3. Configurar i explotar sistemes informàtics.
   • UC0224_3. Configura i gestionar un sistema gestor de bases de dades.
   • UC0225_3. Configurar i gestionar la base de dades.
 • INCOMPLETES:
  • Desenvolupament d’aplicacions amb tecnologies web (IFC154_3):
   • UC0493_3 Implementar, verificar i documentar aplicacions web en entorns internet, intranet i extranet.

Títol de Tècnic superior en administració de sistemes informàtics en xarxa.

La durada del Cicle és de 2000 hores, equivalent a dos cursos. Durant el darrer trimestre del segon curs es realitza la Formació en Centres de Treball.

Grau d’Enginyeria TelemàticaCrèdits
21760 – Empresa6
22353 – Computadors i Sistemes Operatius6
22351 – Introducció a la Telemàtica6
Optatives12
Total30
Grau d’Enginyeria InformàticaCrèdits
21760 – Empresa6
21713 – Comunicacions de Dades i Xarxes6
21716 – Base de Dades I6
21755 – Tecnologia Multimèdia6
21773 – Pràctiques en Empresa d’Informàtica I6
Optatives6
Total36
 • Tècnic en administració de sistemes informàtics
 • Supervisor de sistemes
 • Tècnic en administració de bases de dades
 • Tècnic en serveis de comunicacions
 • Tècnic en serveis d’Internet
 • Tècnic en xarxes
 • Tècnic en entorns Web
 • Tècnic en serveis de missatgeria electrònica
 • Tècnic en teleassistència

Vos podeu adreçar al cap de la família professional d’informàtica.