ACCÉS

15-16 anys + 1r cicle ESO + proposat per equip docent

FPB

Formació Professional Bàsica

PRESENCIAL

2000h LECTIVES

2 cursos

240h EMPRESA

MATINS

DL-DV 08:00-14:05

Estudiant aquest cicle formatiu obtindràs la titulació de professional bàsic en manteniment de vehicles., i aprendràs a realitzar operacions bàsiques de manteniment electromecànic i carrosseria de vehicles, desmuntant i muntant elements mecànics, elèctrics i amovibles del vehicle i executant operacions bàsiques de preparació de superfícies, operant amb la qualitat indicada, observant les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental corresponents.

SORTIDES PROFESIONALS

Aquest professional exerceix la seva activitat en el sector del manteniment de vehicles, principalment en tallers de reparació i concessionaris de vehicles privats, industrials, agrícoles i d’obres públiques.

Ajudant a l'àrea de carrosseria

Auxiliar de magatzem de recanvis

Ajudant a l'àrea d'electromecànica

MÒDULS

1r curs

Mecanitzat i soldadura (190 h)

Amovibles (225 h)

Preparació de superfícies. (160 h)

4570

Ciències aplicades I (160 h)

Comunicació i societat I (160 h)

frente_tutorias_cdmx

Tutoria (65 h)

2n curs

Electricitat del vehicle (135 h)

Mecànica del vehicle (265 h)

Ciències aplicades II (160 h)

Comunicació i societat II (190 h)

frente_tutorias_cdmx

Tutoria (50 h)

La competència general d’aquest títol consisteix a realitzar operacions bàsiques de manteniment electromecànic i carrosseria de vehicles, desmuntant i muntant elements mecànics, elèctrics i amovibles del vehicle i executant operacions bàsiques de preparació de superfícies, operant amb la qualitat indicada, observant les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental corresponents i, comunicant-se de forma oral i escrita en llengua castellana i, si escau en la llengua cooficial pròpia així com en alguna llengua estrangera.

 • COMPLETES:
  • Operacions auxiliars de manteniment de carrosseria de vehicles (TMV194_1)
   • UC0620_1: Efectuar operacions de mecanitzat bàsic.
   • UC0621_1: Desmuntar, muntar i substituir elements amovibles simples d’un vehicle.
   • UC0622_1: Realitzar operacions auxiliars de preparació de superfícies.
  • Operacions auxiliars de manteniment en electromecànica de vehicles (TMV195_1)
   • UC0620_1: Efectuar operacions de mecanitzat bàsic.
   • UC0623_1: Desmuntar, muntar i substituir elements mecànics simples del vehicle.
   • UC0624_1: Desmuntar, muntar i substituir elements elèctrics simples del vehicle.

Títol Professional Bàsic en Manteniment de Vehicles.

La durada del cicle és de 2000 hores, equivalent a dos cursos acadèmics.

Un cicle formatiu de grau mitjà. Aquest títol tindrà preferència per a l’admissió a tots els títols de grau mitjà de la família professional d’Electricitat i Electrònica, Informàtica i Comunicacions. Fabricació Mecànica. Instal·lació i Manteniment, Energia i Aigua, indústries extractives, Marítim-Pesquera, Química, Transport i Manteniment de Vehicles, Fusta, Moble i Suro i Edificació i Obra Civil.

 • Ajudant a l’àrea de carrosseria.
 • Auxiliar de magatzem de recanvis.
 • Operària / operari empreses de substitució de llunes.
 • Ajudant a l’àrea d’electromecànica.
 • Operària / operari de taller de mecànica ràpida.

Vos podeu dirigir a qualsevol membre del Departament d’Automoció.