ACCÉS

GM, Batxiller, Universitat

CFGS

Cicle Formatiu de Grau Superior

PRESENCIAL

2000h LECTIVES

2 cursos

400h EMPRESA

HORABAIXES

DL-DV 15:20-21:00

Estudiant aquest cicle formatiu obtindràs la titulació de tècnic o tècnica superior en Automoció, i aconseguiràs ser un professional capaç d’organitzar, programar i supervisar l’execució de les operacions de manteniment i la logística corresponent en el sector de l’Automoció; diagnosticar avaries en casos complexos i garantir el compliment de les especificacions establertes per la normativa i pel fabricant.

SORTIDES PROFESIONALS

Aquest professional desenvolupa la seva activitat en el sector de construcció i manteniment de vehicles, indústries extractives, construcció i obres públiques; en laboratoris d’assaigs de vehicles; en empreses dedicades a la inspecció tècnica; a la fabricació, venda i comercialització d’equips de comprovació, diagnosi i recanvis de vehicles i en empreses de flotes de lloguer tant de vehicles com de transport de passatgers i mercaderies i en companyies d’assegurances.

Cap de l’àrea d’electromecànica

Cap de taller de vehicles de motor

Cap de l’àrea de carrosseria i pintura

MÒDULS

1r curs

Sistemes elèctrics, de seguretat i de confortabilitat (230 h + 90 h*)

SMMTS-1

Motors tèrmics i els seus sistemes auxiliars (230 h + 90 h*)

Estructures del vehicle (130 h)

Elements amovibles i fixes no estructurals (190 h)

Formació i orientació laboral (90 h)

* Un dels dos mòduls comptarà amb 90 hores impartides en anglès

2n curs

Tractament i recobriment de superfícies (180 h)

Sistemes de transmissió de forces i trens de rodatge (180 h)

Gestió i logística del manteniment de vehicles (100 h + 40 h*)

Tècniques de comunicació i de relacions (40 h + 40 h*)

Projecte en automoció (40 h)

Empresa i iniciativa emprenedora (60 h)

Formació en centres de treball i projecte del cicle (400 h)

* Un dels dos mòduls comptarà amb 40 hores impartides en anglès

Organitzar, programar i supervisar l’execució de les operacions de manteniment i la seva logística en el sector d’automoció: automòbils, vehicles pesats, motocicletes, maquinària agrícola i d’obres públiques, diagnosticant avaries en casos complexos, garantint el compliment de les especificacions establertes per la normativa i pel fabricant del vehicle.
 • COMPLETES:
  • Planificació i control de l’àrea de carrosseria (TMV049_3)
   • UCO134_3: Planificar els processos de reparació d’elements amovibles i fixos no estructurals, controlant l’execució dels mateixos.
   • UCO135_3: Planificar els processos de reparació d’estructures de vehicles, controlant l’execució dels mateixos.
   • UCO136_3: Planificar els processos de protecció, preparació i embelliment de superfícies, controlant l’execució dels mateixos.
   • UCO137_3: Gestionar el manteniment de vehicles i la logística associada, atenent a criteris d’eficàcia, seguretat i qualitat.
  • Planificació i control de l’àrea d’electromecànica (TMV050_3)
   • UCO138_3: Planificar els processos de reparació dels sistemes elèctrics, electrònics, de seguretat i con- confortabilitat, controlant l’execució dels mateixos.
   • UCO139_3: Planificar els processos de reparació dels sistemes de transmissió de força i trens de rodatge, controlant l’execució dels mateixos.
   • UCO140_3: Planificar els processos de reparació dels motors tèrmics i els seus sistemes auxiliars, controlant l’execució dels mateixos.
   • UCO137_3: Gestionar el manteniment de vehicles i la logística associada, atenent a criteris d’eficàcia, seguretat i qualitat.
Títol de Tècnic/a Superior en Automoció.
La durada del Cicle és de 2000 hores, equivalent a 2 cursos escolars.
 • Cap de l’àrea d’electromecànica
 • Recepcionista de vehicles
 • Cap de taller de vehicles de motor
 • Encarregat d’ITV
 • Perit taxador de vehicles
 • Cap de servei
 • Encarregat de l’àrea de recanvi
 • Encarregat de l’àrea comercial d’equips relacionats amb els vehicles
 • Cap de l’àrea de carrosseria i pintura
Vos podeu dirigir a qualsevol membre del Departament d’Automoció.