ACCÉS

ESO, FPB

CFGM

Cicle Formatiu de Grau Mitjà

PRESENCIAL

2000h LECTIVES

2 cursos

400h EMPRESA

MATINS

DL-DV 08:00-14:05

Estudiant aquest cicle formatiu obtindràs la titulació de tècnic o tècnica en electromecànica de vehicles automòbils, i aprendràs el funcionament de tots els elements mecànics, hidràulics, pneumàtics i elèctrics que formen part d’un automòbil, una motocicleta així com altres vehicles per a aplicacions industrials. Sabràs diagnosticar avaries i analitzar per què es donen, verificar els components i realitzar els manteniments preventius. Podràs treballar com a mecànic i electricista, muntador i comercial del sector de l’automòbil.

SORTIDES PROFESIONALS

Aquest professional desenvolupa la seva activitat en el sector de construcció i manteniment de vehicles, en els subsectors d’automòbils, motocicletes i vehicles pesants.

Mecànic/a d’automòbils, motocicletes, maquinària agrícola, obres públiques i vehicles pesats

Instal·lador/a d’accessoris

Mecànic/a d’equips diesel

MÒDULS

1r curs

Motors (200 h)

Estudi amb pràctiques de desmuntatge, muntatge i funcionament del motor de 2-4 temps i Diesel.

Circuits de fluids, suspensió i direcció (245 h)

Suspensions pneumàtiques, amortidors, direccions manuals i assistides, alineació, etc.

Sistemes de càrrega i arrancada (200 h)

Estudis d’electricitat resistències, càrrega amb dinamo, alternador, arranques, etc.

Sistemes de seguretat i confortabilitat (135 h)

Estudi, muntatges i comprovacions d’aire condicionat, equips de música, airbag, etc.

Mecanitzat bàsic (90 h)

Estudi i maneig de les diferents màquines usades dins el taller d’automoció. Torn, fresadora, màquina de foradar, rectificadora …

Formació i orientació laboral (90 h)

Legislació laboral.

2n curs

Circuits elèctrics auxiliars del vehicle (160 h)

Estudi, desmuntatge, muntatge i comprovació de funcionament del sistema d’intermitències, llums d’emergència, frenat, etc.

Sistemes auxiliars del motor (230 h)

Estudi, desmuntatge, muntatge, comprovació i diagnosi del sistema d’injecció del motor de benzina i Diesel, encès per xispa i electrònic, carburació, turbos, etc.

Sistemes de transmissió i frenat (190 h)

Estudi amb desmuntatge, muntatge i comprovació de l’embragatge, canvis de velocitats manuals i automàtics, convertidors de par, frens hidràulics, ABS, etc.

Empresa i iniciativa emprenedora (60 h)

Desenvolupament de la pròpia iniciativa en l’àmbit empresarial, tant cap a la pròpia ocupació com cap a l’assumpció de responsabilitats i funcions en l’ocupació per compte aliè.

Formació en centres de treball i projecte del cicle (400 h)

Pràctiques formatives en empreses del sector.

Realitzar operacions de manteniment, muntatge d’accessoris i transformacions en les àrees de mecànica, hidràulica, pneumàtica i electricitat del sector d’automoció, ajustant-se als procediments i temps establerts, i complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

 • COMPLETES:
  • Manteniment dels sistemes elèctrics i electrònics de vehicles (TMV197_2)
   • UC0626_2: Mantenir els sistemes de càrrega i arrencada de vehicles.
   • UC0627_2: Mantenir els circuits elèctrics auxiliars de vehicles.
   • UC0628_2: Mantenir els sistemes de seguretat i confort de vehicles.
  • Manteniment del motor i dels seus sistemes auxiliars (TMV048_2)
   • UC0132_2: Mantenir el motor tèrmic.
   • UC0133_2: Mantenir els sistemes auxiliars del motor tèrmic.
  • Manteniment de sistemes de força i trens de rodatge de vehicles automòbils (TMV047_2)
   • UC0130_2: Mantenir els sistemes hidràulics i pneumàtics, direcció i suspensió.
   • UC0131_2: Mantenir els sistemes de transmissió i frens.
Títol de Tècnic/a en Electromecànica de vehicles automòbils.

La durada del cicle és de 2000 hores, equivalent a dos cursos acadèmics.

 • Cicle formatiu de carrosseria
 • Batxillerat
 • Electricista de vehicles.
 • Electricista electrònic de manteniment i reparació en automoció.
 • Mecànica / mecànic d’automòbils.
 • Electricista d’automòbils.
 • Electromecànica / electromecànic d’automòbils.
 • Mecànica / mecànic de motors i els seus sistemes auxiliars d’automòbils i motocicletes.
 • Reparador / reparadora sistemes pneumàtics i hidràulics.
 • Reparador / reparadora sistemes de transmissió i frens.
 • Reparador / reparadora sistemes de direcció i suspensió.
 • Operària / operari d’ITV.
 • Instal·lador / instal·ladora d’accessoris a vehicles.
 • Operària / operari d’empreses dedicades a la fabricació de recanvis.
 • Electromecànica / electromecànic de motocicletes.
 • Venedor-distribuïdor / venedora-distribuïdora de recanvis i equips de diagnosi
Vos podeu dirigir a qualsevol membre del Departament d’Automoció.