ACCÉS

ESO, FPB

CFGM

Cicle Formatiu de Grau Mitjà

PRESENCIAL

2000h LECTIVES

2 cursos

400h EMPRESA

MATINS

DL-DV 08:00-14:05

Estudiant aquest cicle formatiu obtindràs la titulació de tècnic o tècnica en sistemes microinformàtics i xarxes, i aprendràs dur a terme operacions de gestió administrativa en l’àmbit públic i privat d’acord amb la legislació vigent, de forma eficaç i amb qualitat de servei.

SORTIDES PROFESIONALS

Com a tècnic mitjà en Sistemes Microinformàtics i Xarxes podràs treballar en empreses del sector serveis que es dediquen a la comercialització, muntatge i reparació d’equips, xarxes i serveis microinformàtics en general. També de suport informàtic d’empreses o entitats de qualsevol mida i sector productiu que utilitzen sistemes informàtics i xarxes de dades per a la seva gestió.

Tècnic instal·lador-reparador d’equips informàtics

Tècnic de xarxes de dades

Operador d’assistència a distància

MÒDULS

1r curs

Muntatge i manteniment d’equips (235 h)

ofimàtica

Aplicacions ofimàtiques (235 h)

Sistemes operatius monoestació (155h)

Xarxes locals (235 h)

Formació i orientació laboral (90 h)

2n curs

Seguretat informàtica (140 h)

Serveis en xarxa (170 h)

Aplicacions web (100 h)

Sistemes operatius en xarxa (180 h)

Empresa i iniciativa emprenedora (60 h)

Formació en centres de treball i projecte del cicle (400 h)

Instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en petits entorns, assegurant la seva funcionalitat i connectivitat, aplicant els protocols de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient establerts.

 • COMPLETES:
  • Sistemes microinformàtics (IFC078_2)
   • UC0219_2: Instal·lar i configurar el programari base en sistemes microinformàtics.
   • UC0220_2: Instal·lar, configurar i verificar els elements de la xarxa local segons procediments establerts.
   • UC0221_2: Instal·lar, configurar i mantenir paquets informàtics de propòsit general i aplicacions específiques.
   • UC0222_2: Facilitar a l’usuari la utilització de paquet tes informàtics de propòsit general i aplicacions
    específiques.
  • Muntatge i reparació de sistemes microinformàtics (IFC298_2)
   • UC0953_2: Muntar equips microinformàtics.
   • UC0219_2: Instal·lar i configurar el programari base en sistemes microinformàtics.
   • UC0954_2: Reparar i ampliar equipament microinformàtic.
  • Operació de xarxes departamentals (IFC299_2)
   • UC0220_2: Instal·lar, configurar i verificar els elements de la xarxa local segons procediments preestablerts.
   • UC0955_2: Monitoritzar els processos de comunicacions de la xarxa local.
   • UC0956_2: Realitzar els processos de connexió entre xarxes privades i xarxes públiques.
  • Operació de sistemes informàtics (IFC300_2)
   • UC0219_2: Instal·lar i configurar el programari base en sistemes microinformàtics.
   • UC0957_2: Mantenir i regular el subsistema físic en sistemes informàtics.
   • UC0958_2: Executar procediments d’administració i manteniment en el programari base i d’aplicació del client.
   • UC0959_2: Mantenir la seguretat dels subsistemes físics i lògics en sistemes informàtics.

Títol de Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes

La durada del cicle és de 2000 hores, equivalent a dos cursos acadèmics.

 • Batxillerats
 • Cicle formatiu grau superior
 • Tècnic instal·lador-reparador d’equips informàtics.
 • Tècnic de suport informàtic.
 • Tècnic de xarxes de dades.
 • Reparador de perifèrics de sistemes microinformàtics.
 • Comercial de microinformàtica.
 • Operador d’assistència a distància.
 • Operador de sistemes.

Vos podeu adreçar al cap de la família professional d’informàtica