ACCÉS

ESO, FPB

CFGM

Cicle Formatiu de Grau Mitjà

PRESENCIAL

2000h LECTIVES

2 cursos

400h EMPRESA

MATINS

DL-DV 08:00-14:05

Estudiant aquest cicle formatiu obtindràs la titulació de tècnic o tècnica en Instal·lacions de telecomunicacions, i seràs capaç de dur a terme el muntatge i/o el manteniment d’instal·lacions electròniques i equips informàtics i perifèrics, configurant-los i verificant-ne el funcionament correcte. A més a més, aprendràs a instal·lar i a configurar programari base, sistemes operatius i aplicacions i verificar-ne el funcionament, en condicions de qualitat i seguretat.

SORTIDES PROFESIONALS

Com a tècnic mitjà en Instal·lacions de Telecomunicacions podràs exercir tant per compte propi com a càrrec d’altres, especialment en el sector privat, en les àrees de muntatge i manteniment d’infraestructures de telecomunicació, instal·lacions de circuit tancat de televisió i seguretat electrònica, centraletes telefòniques i infraestructures de xarxes de veu i dades, sonorització i megafonia, instal·lacions de radiocomunicacions, sistemes domòtics i equips informàtics. Podràs treballar com a instal·lador de telecomunicacions en edificis d’habitatges, com a instal·lador d’antenes, de sistemes de seguretat, de telefonia, com a instal·lador-muntador d’equips telefònics i telemàtics, de sistemes domòtics, com a tècnic en xarxes locals i telemàtiques, en instal·lació i manteniment de xarxes locals, en instal·lacions de so, de megafonia, i en muntatge i manteniment de sistemes de radiodifusió.

Instal·lador de telecomunicacions en edificis de vivendes

Instal·lador d’antenes

Instal·lador de sistemes de seguretat

MÒDULS

1r curs

Infraestructures comuns de telecomunicacions en habitatges i edificis (130 h)

Electrònica aplicada (195 h)

Equips microinformàtics (140 h)

Instal·lacions elèctriques bàsiques (195 h)

Infraestructures de xarxes de dades i sistemes de telefonia (210 h)

Formació i orientació laboral (90 h)

2n curs

Instal·lacions domòtiques (130 h)

Instal·lacions de megafonia i sonorització (150 h)

Circuit tancat de televisió i seguretat electrònica (160 h)

Instal·lacions de radiocomunicacions (140 h)

Empresa i iniciativa emprenedora (60 h)

Formació en centres de treball i projecte del cicle (400 h)

Instal·lacions, configuració i optimització dels diferents sistemes de telecomunicacions: telefonia, xarxes locals, televisió, etc. Així com els sistemes de megafonia, sonorització, domòtica i circuit tancat de televisió per a la seguretat.
 • COMPLETES:
  • Muntatge i manteniment d’infraestructures de telecomunicacions en edificis (ELE43_2)
   • UC0120_2: Muntar i mantenir instal·lacions de captació de senyals de radiodifusió sonora i TV en edificis o conjunts d’edificacions (antenes i via cable).
   • UC0121_2: Muntar i mantenir instal·lacions d’accés al servei de telefonia disponible al públic i instal·lacions de control d’accés (telefonia interior i videoporteria).
  • Muntatge i manteniment d’instal·lacions de megafonia, sonorització de locals i circuit tancat de televisió (ELE188_2)
   • UC0597_2: Muntar i mantenir instal·lacions de megafonia i sonorització de locals.
   • UC0598_2: Muntar i mantenir instal·lacions de circuit tancat de televisió.
  • Muntatge i manteniment de sistemes de telefonia i infraestructures de xarxes locals de dades (ELE189_2)
   • UC0599_2: Muntar i mantenir sistemes de telefonia amb centraletes de baixa capacitat.
   • UC0600_2: Muntar i mantenir infraestructures de xarxes locals de dades.
Títol de Tècnic en Instal·lacions de telecomunicacions.
La durada del cicle és de 2000 hores, equivalent a dos cursos acadèmics.

Batxillerat de ciències i tecnologia.

 • Instal·lador de telecomunicacions en edificis d’habitatges.
 • Instal·lador d’antenes.
 • Instal·lador de sistemes de seguretat.
 • Tècnic en instal·lació i manteniment de xarxes locals i telemàtica.
 • Instal·lador-muntador d’equips telefònics i telemàtics.
 • Tècnic en instal·lacions de so i megafonia.
 • Instal·lador-mantenidor de sistemes domòtics.
 • Instal·lador-instal·lador-mantenidor d’equips informàtics.
 • Instal·lador en muntatge i manteniment de sistemes de radiodifusió.
Vos podeu adreçar al cap de la família professional d’electricitat i electrònica.