Secretaria

-De dilluns a divendres de 9 a 14 hores
-Dilluns i dimecres de 17 a 19:30 hores.

contacte

secretaria@paucasesnovescifp.cat
971881711

models i sol·licituts

Instruccions sobre convalidacions

Model sol·licitud de convalidació

Model sol·licitud de renúncia de convocatòria extraordinària

Model sol·licitud de renúncia del mòdul

Model sol·licitud assistència a un examen

Model reclamació nota exàmen

Model sol·licitud convocatòria de gràcia

Model sol·licitud de títol

Model sol·licitud ajornament FCT

Model sol·licitud exempció FCT

Model general de sol·licitud