Dia 8 de juliol.

Les llistes es publiquen en les pàgines web dels centres. Heu de comprovar que totes les dades que heu aportat són correctes.Consulteu les llistes en les pàgines weib dels centres on heu presentat les vostres sol·licituds.

També pots consultar la teva tramitació a través de la pàgina web www.fp.caib.es, SEMPRE que no s’hagi marcat en la sol·licitud que “NO potser consultable via internet”