El passat 16 de juny el nostre alumne Melcior Dols Pol, que cursa el segon curs de Sistemes Electrotècnics i Automatitzats, va presentar com a projecte final de cicle, el Control d’un variador de freqüència mitjançant Alexa.

El propi Sion ens explica quina finalitat perseguia, amb aquest projecte:

“Amb aquest projecte aconseguirem un control total de les funcions bàsiques d’un variador de freqüència, en el nostre cas l’Altivar 61, gràcies a l’assistent digital Alexa, podent així controlar un motor trifàsic mitjançant ordres de veu. Es construirà un prototip que tindrà la funció de passarel·la entre l’Alexa i el variador de freqüència. El cervell d’aquest prototip serà la placa de desenvolupament NodeMCU ESP8266, la qual, programarem amb el software Arduino IDE i serà l’encarregada de rebre la informació d’Alexa, processar-la i actuar damunt del variador.

Les funcions bàsiques que aconseguirem controlar son: l’engegada i aturada del motor, el canvi de sentit de gir, la regulació de la velocitat i la selecció de velocitats preseleccionades.”

L’equip educatiu de S2E et dóna la més sincera enhorabona Sion, pel projecte presentat. Vos deixam un video del funcionament d’aquest control d’un VF per veu.

Departament d’Electricitat
CIFP Pau Casesnoves