Només les persones admeses a LA LLISTA DEFINITIVA publicada dia 29 de setembre heu de formalitzar la matrícula del 29 de setembre fins a l’1 d’octubre, en cas contrari es considera que renuncia a la plaça adjudicada i queda fora del procés d’admissió.

ANAR A LA PÀGINA ON SURTEN LES LLISTES D’ADMESSOS

Abans de matricular-vos, assegurau-vos que compliu amb els Requisits previs que figuren en les següents taules i que es troben publicats a l’apartat B de l’ANNEX 5 Requisits previs per cursar els mòduls de la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 27 de juliol de 2021 per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització dels ensenyaments de determinats cicles formatius de formació professional en règim d’educació a distància per al curs acadèmic 2021-2022. 

Requisits cicle formatiu de grau superior de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma:

Haver superat abans Per cursar
Sistemes InformàticsSistemes de Gestió Empresarial
Llenguatges de Marca i Sistemes de
Gestió d’Informació
Sistemes de Gestió Empresarial
Bases de DadesAccés a Dades
Programació Multimèdia i de Dispositius Mòbils
Sistemes de Gestió Empresarial
Desenvolupament d’Interfícies
ProgramacióAccés a Dades
Programació de Serveis i Processos
Programació Multimèdia i de Dispositius Mòbils
Sistemes de Gestió Empresarial
Desenvolupament d’Interfícies
Entorns de DesenvolupamentDesenvolupament d’Interfícies

Requisits cicle formatiu de grau superior de Desenvolupament d’Aplicacions Web:

Haver superat abans Per cursar
Sistemes InformàticsDesplegament d’Aplicacions Web
Llenguatges de Marca iSistemes de
Gestió d’Informació
Desenvolupament Web en Entorn Client
Disseny d’Interfícies Web
Bases de DadesDesenvolupament Web en Entorn Servidor
ProgramacióDesenvolupament Web en Entorn Client
Desenvolupament Web en Entorn Servidor
Entorns de DesenvolupamentDesplegament d’Aplicacions Web

S’ha de lliurar presencialment a la consergeria del centre la documentació que vos detallarem a continuació impresa i emplenada. L’horari per poder lliurar la documentació serà de 8:30 a 18:00 hores (el migdia també romandrà obert). No es necessita cita prèvia però és obligatori dur la mascareta, posar-se gel en arribar i fer cua mantenint la distància de seguretat.

INSTRUCCIONS DE MATRÍCULA A DISTÀNCIA – NOUS ALUMNES CURS 21/22