curs d'especialització en Intel·ligència artificial i big data

admissió - del 6 al 20 de setembre

Les sol·licituds d’admissió s’han de presentar al centre educatiu. Si el nombre de sol·licituds és major que el de places ofertades (24) s’ordenaran de major a menor per la qualificació mitjana del cicle formatiu aportat com a requisit d’accés.

L’horari de secretaria és de 8.00 a 12.00 h

Model de sol·licitud

LLISTA PROVISIONAL d'ADMESSOS - 23 DE SETEMBRE

LLISTA DEFINITIVA D'ADMESSOS - 29 de setembre

matriculació - 29 I 30 de setembre

Si heu resultat admessos a la llista definitiva de 29 de setembre, podeu matricular-vos els dies 29 i 30 de setembre seguint les següents instruccions:

 

inici de clases - 4 d'octubre