GRAU mitjà i fp bàsica

FP Bàsica Manteniment de vehicles
Calendari P1M 
GM Gestió Administrativa

Calendari M1A1

Calendari Segon

Calendari M1A2

 
GM Instal·lacions Elèctriques i automàtiques
Calendari M1E 
GM Sistemes Microinformàtics i xarxes
Calendari M1I 
 GM Instal·lacions de Telecomunicacions
Calendari M1TCalendari M2T
GM Electromecànica de vehicles automòbils
Calendari M1M 

GRAU superior

GS Administració i finances
Calendari S1A 
GS Energies Renovables
Calendari S1R 
GS Sistemes electrotècnics i automatizats
Calendari S1E 
GS Administració de sistemes informàtics
Calendari S1ICalendari S2I
GS Desenvolupament d’aplicacions Web
Calendari S1W Calendari S2W
GS Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma
Calendari S1P Calendari S2P

Leave a Comment