Tal com marca el calendari del procés d’Admissió als cicles formatius d’FP Règim distància del curs 20/21 publiquem la llista de les rectificacions. 

El fet que la reclamació surti com “Favorable” NO implica que sigui admès al cicle, heu d’estar atents a la llista definitiva que es publicarà el proper dia 29 de setembre a aquesta pàgina web.

Reclamacions cicles a distància

Les persones interessades en consultar la resolució corresponent a la seva reclamació poden passar presencialment per la secretaria del centre en l’horari habitual.