LLISTES DEFINITIVES  – CICLES A DISTÀNCIA

Ja s’ha publicat les llistes DEFINITIVES d’admeses al cicles a distància. S’han de consultar amb el codi que vos varen facilitar en el tràmit d’admissió. Si no el recordau el podeu consultar-lo a la pàgina següent: CONSULTA DE CODI.

Les dates de matrícula seran del 29 de setembre al 2 d’octubre presencialment en el centre. Si les persones admeses nó es formalitzen la matrícula en aquestes dates es perdrà el dret a la plaça.

LLISTES PROVISIONALS  – CICLES A DISTÀNCIA

Les llistes provisionals d’admesos i exclosos s’han de consultar amb el codi que vos varen facilitar en el tràmit d’admissió. Si no el recordau el podeu consultar-lo a la pàgina següent: CONSULTA DE CODI.

El periode per reclamacions, rectificacions i revisions a la llista provisional de persones admeses es pot fer els dies 22, 23 i 24 de setembre presencialment a la secretaria del centre.

Les llistes definitives de persones admeses es publicarà dia 29 de setembre en aquesta pàgina web i les dates de matrícula seran del 29 de setembre al 2 d’octubre al centre. Els propers dies es publicaran les instruccions de matrícula.

LLISTES PROVISIONALS DE GRAU SUPERIOR CURS 20/21:

Les llistes provisionals serveixen només per comprovar que les dades introduïdes són correctes, però no per comprovar la reserva de plaça. Les places reservades es comproven només a les llistes definitives que es publicaran el 29 de setembre.