Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 22 de juliol de 2020 per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització dels ensenyaments de determinats cicles formatius de formació professional en règim d’educació a distància per al curs acadèmic 2020-2021.

A partir del curs 20/21 el CIFP Pau Casesnoves oferirà dos cicles formatius de grau superior a distància de la família professional d’Informàtica i Comunicacions:

  • Grau superior de Desevolupament d’Aplicacions multiplataforma, IFC32
  • Grau superior de Desevolupament d’Aplicacions web, IFC33

El calendari per poder fer la sol·licitud d’admissió dels cicles a distància (el qual es diferent dels cicles presencials) el trobareu AQUÍ

Si estau interessats en cursar algun d’aquests dos cicles pensau que el procés d’admissió comença l’1 de setembre i acaba el 15 de setembre. Aquest procés s’ha de fer telemàticament a través de la pàgina web FP CAIB.

Leave a Comment